НОТАРИУС

Нотариальные действия

Стоимость услуг

Контакты


Нотариусы Киева

Кондратюк
Алла Васильевна

частный нотариус
Киевский городской нотариальный округ


НотариусКиев
ул. Пушкинская 8-Б, оф. 49

Печерский район, Центр Киева
(044) 227-30-40
(097) 954-50-57Услуги нотариуса


Регистрация прав собственности на недвижимое имущество

Государственная регистрация предприятий всех форм собственности

Регистрация изменения сведений о предприятии в Государственном реестре

Доверенность

Свидетельствование верности копии

Свидетельствование подлинности подписи (заявления, уставные документы, банковские карточки и т.д.)

Договор купли-продажи

Договор дарения

Договор залога (ипотеки)

Договор займа (ссуды)

Предварительный договор

Опротестование векселя, исполнительная надпись на векселе

Завещание

Наложение запрета отчуждения недвижимого имущества

Выдача дубликатов документов, хранящихся в делах частного нотариуса

Оформление наследственных прав

Удостоверение брачных контрактов

Удостоверение договоров пожизненного содержания

Принятие средств в депозит нотариальной конторы для передачи кредитору

Принятие на сохранение документов

Регистрация (изменение, изъятие) ипотеки в Государственном реестре ипотек

Наложение запрета отчуждения недвижимого имущества

Предоставление чеков к оплате, удостоверение неоплаты чеков

Удостоверение факта нахождения гражданина в живых или в определенном месте

Удостоверение времени предъявления документов

Совершение морских протестов

Выдача дубликатов документов, хранящихся в делах частного нотариуса

Передача заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам

Свидетельствование приобретения жилых домов с публичных торговРегистрация прав собственности на недвижимое имущество

Для проведення державної реєстрації прав особа обов’язково подає:

  • заяву встановленої форми;
  • копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
  • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
  • документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
  • документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);

Якщо документи подає представник власника, користувача додатково до вище перелічених документів подаються:

  • копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва);
  • копію документа, що посвідчує особу власника, користувача (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків власника, користувача (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України).

Стоимость услуги - 1 500 гривен.